Trustpilot
Larsen & Birkeholm
Din idé fortjener at forblive din
AdobeStock_277717890.jpeg

Patent

 

Patenter

Med et patent får du eneret på fremstilling og salg af din opfindelse. Dit produkt eller din produktionsmetode beskyttes mod andres udnyttelse af den, så de investerede midler kan udnyttes bedst muligt. Patenter kan skabe værdi for din virksomhed på en række forskellige måder - for mere om patent og værdiskabelse læs vores oversigtsartikel her.


Hvad kan du søge patent på?

Patenter kan udstedes på nye opfindelser inden for alle tekniske områder, som kan udnyttes industrielt. Det kan være apparater, fremgangsmåder og anvendelser.

Hvad kræves der?

Det er et krav, at opfindelsen er ny og adskiller sig væsentligt fra alt, hvad der er kendt.  Forud for indleveringen af patentansøgningen må produktet ikke være bragt på markedet eller vist på udstillinger, ligesom det ikke må være omtalt i brochurer, artikler eller foredrag noget sted i verden.

Hvor længe gælder et patent?

Beskyttelsen gælder fra datoen for ansøgningens indlevering i op til 20 år, forudsat at der hvert år betales en årsafgift.

Hvor kan man opnå patentbeskyttelse?

Patentbeskyttelse kan opnås i Danmark og i udlandet. Hvad udlandet angår, er der flere veje at gå:

- Indlevering af en international ansøgning (PCT-ansøgning), eventuelt med fortrinsret (prioritet*) fra en tidligere ansøgning.

- Indlevering af en europæisk ansøgning (EP-ansøgning), eventuelt med prioritet* fra en tidligere dansk ansøgning.

- Indlevering af en patentansøgning i hvert land (national ansøgning), hvor man ønsker beskyttelse, eventuelt med prioritet fra en tidligere dansk ansøgning.

*Prioritet er en fortrinsret, der bevirker, at den internationale, europæiske eller nationale patentansøgning anses for indleveret samme dag som en tidligere ansøgning. Du skal dog være opmærksom på, at prioriteten kun gælder i op til et år fra indleveringen af den tidligere ansøgning.