Trustpilot
Larsen & Birkeholm
Din idé fortjener at forblive din
AdobeStock_117673258.jpeg

Brugsmodel

 

Brugsmodel

Ved brugsmodelbeskyttelse får du eneret på fremstilling og salg. Du kan på den måde beskytte din idé mod andres udnyttelse af den. Kravet til adskillelse fra kendt teknik er mindre end ved patenter, og beskyttelsen opnås enklere, billigere og hurtigere.


Hvad?

Brugsmodeller kan udstedes på praktiske nyskabelser inden for et teknisk område, som kan udnyttes industrielt. Det kan være:

- instrumenter
- apparater og værktøj
- elektroniske forbindelser
- levnedsmidler m.v.

men ikke fremgangsmåder (processer).

Hvad kræves der?

Produktet skal være nyt, og det skal adskille sig tydeligt fra den kendte teknik på området. Kravet om nyhed er strengt. Produktet må ikke forud for indleveringen af brugsmodelansøgningen være bragt på markedet eller vist på udstillinger, ligesom det ikke må være omtalt i brochurer eller foredrag.

Hvor længe?

Beskyttelsen kan gælde i op til 10 år.

Hvor?

Brugsmodelbeskyttelse kan opnås i Danmark og i en del andre lande, se nedenfor. I de lande, der ikke har brugsmodellen som beskyttelsesform, kan en patentansøgning, herunder en PCT-ansøgning eller en EP-ansøgning komme på tale med prioritet fra brugsmodelansøgningen.