Trustpilot
Larsen & Birkeholm
Din idé fortjener at forblive din
AdobeStock_170528867.jpeg

Varemærke

 

Varemærker

Et varemærke er det særlige kendetegn eller navn, som du markedsfører dine produkter under. Varemærket er bindeleddet mellem dig og dine kunder, og det kan være af afgørende betydning, at du beskytter det med en registrering.


Fordele ved registrering

- Giver eneret til brug af varemærket.
- Giver større sikkerhed for, at man ikke krænker andres ret.
- Kan hindre registrering af lignende varemærker for andre.
- Registrering og brug af symbolet ® advarer om eneretten.

Hvad?

Et varemærke kan bestå af ord, tal, figurer eller kombinationer deraf, en speciel emballage m.v. Ved registreringen angives, hvilke varer og/eller tjenesteydelser, man ønsker eneret for, se under klassefortegnelse.

Hvad kræves der?

Mærket skal have 'særpræg'.  Dvs. at det skal være egnet til at adskille mærkeindehaverens varer fra andre. Det må ikke blot være en angivelse af varens art, dens beskaffenhed, mængde, værdi, anvendelse el.lign. Med andre ord: rene produktbeskrivelser kan ikke registreres.

Hvor længe?

En varemærkeregistrering gælder i 10 år, hvorefter den kan fornyes for nye 10 års perioder, så længe det måtte ønskes.

Hvor?

Du kan få varemærkeregistrering i langt de fleste lande i verden. Vi rådgiver i forbindelse med registrering i Danmark og i udlandet, herunder de internationale ordninger for EU-varemærket og International Registrering.