Trustpilot
Larsen & Birkeholm
Din idé fortjener at forblive din
AdobeStock_106586947.jpeg

IP-Blog

IP-blog

Her på kan du blive klogere på patenter, varemærker, designbeskyttelse og brugsmodeller - ligesom vi orienterer om aktuelle sager med betydning for IP-beskyttelse i Danmark og Europa. Husk, at du også kan følge os på LinkedIn (her).

 

BREXIT - hvad sker der med registrerede EU-varemærker og EU-designs?

Når Storbritannien forlader EU, er der risiko for at indehavere af EU-varemærker og EU-designs ikke længere vil have beskyttelse i Storbritannien. Den britiske regering har dog tilkendegivet, at de vil sikre at enhver eksisterende rettighed fortsat til være beskyttet og vil kunne håndhæves i Storbritannien, idet man får en tilsvarende britisk rettighed hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Pt. har Storbritannien endnu ikke indgået nogen Brexit-aftale med EU, og det er endda muligt at Storbritannien slet ikke forlader EU alligevel.

Disse forhold gør, at der er stor usikkerhed omkring hvilken beskyttelse indehavere af EU-varemærker og EU-designs har i Storbritannien efter Brexit.

Foreløbig ser det ud til at følgende er gældende:

  1. Indehavere af en eksisterende EU-varemærke- eller EU-designrettighed vil få en tilsvarende britisk rettighed, der vil træde i kraft når Storbritannien forlader EU. Varemærket eller designet vil herefter være betragtet som værende indleveret og registreret under britisk lovgivning.

  2. Indehavere af verserende EU-varemærkeansøgninger og EU-designansøgninger vil i en periode på 9 måneder fra Storbritannien forlader EU kunne genindlevere en tilsvarende lokal ansøgning, som vil gennemgå den almindelige behandlingsproces i Storbritannien.

  3. Enhver eksisterende EU-varemærke- eller EU-designrettighed vil fortsætte med at være gældende i de øvrige 27 EU-medlemslande.

Men som nævnt, er der stor usikkerhed om den endelige aftale. Rettighedshavere, der har et stort marked i Storbritannien, bør derfor overveje allerede nu at ansøge om rettigheder nationalt i Storbritannien i tillæg til beskyttelse i EU, specielt hvis en aftale mellem Storbritannien og EU trækker i ud.

Tag gerne kontakt med os hvis I har spørgsmål omkring dette.

susanne skjoedtComment