OM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER

Der er eksempler på, at forretningshemmeligheder holdes hemmelige og derfor ikke søges beskyttede ved patent, design eller varemærke, de såkaldte ip-rettigheder. Tænk f.eks. på Coca-Cola konceptet.

Det forudsætter dog at disse hemmeligheder er juridisk beskyttet på samme måde som ip-rettigheder er det.

Der er derfor også regler for beskyttelse af såkaldte forretningshemmeligheder.

Et EU direktiv, EU Trade Secret Directive, pålægger således hvert EU land at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med direktivet i løbet af sommeren 2018.

De i direktivet omhandlede forretningshemmeligheder skal opfylde følgende betingelser:

  1. Hemmeligheden må ikke være tilgængelig eller nærliggende for en fagmand - altså være ny,
  2. Skal have en kommerciel værdi ved at være hemmelig,
  3. At der er taget rimelige og nødvendige skridt til at holde det hemmeligt.

I sådanne tilfælde giver direktivet beskyttelse mod misbrug, såsom videregivelse af hemmeligheden uden samtykke fra rettighedshaveren, ulovlig tilegnelse af hemmeligheden f.eks. ved misligholdelse af fortrolighedsaftaler.

Disse krav gælder personer som har ansættelse, tilknytning til virksomheden samt personer udenfor med adgang til informationerne.

I tilfælde af krænkelse af sådanne forretningshemmeligheder, kan man anlægge sag ved domstolene med henblik på et foreløbigt fogedforbud. I en efterfølgende retssag kan domstolen træffe afgørelse f.eks. med henblik på idømmelse af erstatning for tab med videre.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at stævning skal være indgivet til retten senest 6 måneder efter at indehaveren af forretningshemmeligheden har fået kendskab til den ulovlige brug af hemmeligheden.

Kontakt os gerne for eventuel vurdering af en krænkelsessituation.

susanne skjoedt

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.