Korrekt brug af varemærker - Har din virksomhed en varemærkemanual?

Varemærker er, i lighed med for eksempel patenter, designregistrering og forretningshemmeligheder, en stor del af en virksomheds værdier. Det er derfor vigtig at mærkerne bruges korrekt af alle i en virksomhed.

I en tid med sociale medier, bloggere, og mulighed for offentlig diskussion og meningsudveksling, spredes tekst og kommunikation hurtigt, og mange ansatte er stolte af deres virksomheds produkter og omtaler dem derfor ofte, både privat og i regi af sin ansættelse hos virksomheden.

Men, har virksomheden nogen form for retningslinjer for korrekt brug af varemærker?

Et varemærke kan beskyttes som en eneret for en virksomhed og holde andre fra at bruge lignende eller identiske kendetegn for deres varer eller ydelser. Men hvis den ikke forvaltes rigtigt, kan eneretten tabe sin værdi. Nylon, Frisbee, Heroin, Cellofan, Rollerblades og Teflon er eksempler på varemærker der på grund af blandt andet fejlbrug har tabt sin værdi og nu er generiske betegnelser på lignende produkter.

Ved korrekt brug opretholdes varemærkets evne til at

  • Identificere indehaverens produkter/tjenester

  • Skabe distance til andres varer/tjenester,

  • Øge genkendelsen af varemærket 

  • Øge værdien (goodwill) af mærket.

  • Hindre at retten til mærket ophører

  • Hindre at registreringen af mærket erklæres ugyldig

  • Hindre at mærket degenererer og bliver en generisk betegnelse

Det er derfor vigtigt at virksomheder har en manual med retningslinjer for hvordan ansatte skal begå sig i forbindelse med varemærker.

Manualen bør indeholde information om hvordan mærkerne skal gengives i reklamer, brochurer, reklametegn, forretningsdokumenter, korrespondance, power points, websteder, etiketter,
emballage, klistermærker, visitkort eller andet visuelt tilgængeligt materiale, hvor varemærkerne anvendes.

Hos Larsen & Birkeholm A/S tilbyder vi din virksomhed tilpassede varemærkemanualer, der er med til at opretholde mærkets styrke og giver virksomheden retningslinjer for korrekt brug af varemærkerne. 

 

 

 

susanne skjoedt

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.