Den Europæiske Patentdomstol

Det sidste nye er, at Patentdomstolen forventes at være operationsklar i slutningen af dette år.

Hermed er det rettidig omhu at overveje, om man som indehaver af eller ansøger om et europæisk patent, skal benytte sig af muligheden for at fravælge denne fælles patentdomstol.

Denne mulighed, som også kaldes fravalgsordningen (”opt-out”) muliggør fravalg af den europæiske patentdomstols enekompetance for det europæiske patent, patentansøgning i en overgangsperiode (”sunrise-period”) på 7 år regnet fra det forventede starttidspunkt september 2017- altså indtil september 2024.

Ved at registrere et sådant fravalg vil tvister skulle føres ved de nationale retter, i Danmark sædvanligvis Sø- og Handelsretten.

Fravalget har virkning for hele patentets levetid.

Da fravalg kan tilbagekaldes af patentindehaveren til ethvert tidspunkt – men derefter ikke igen kan fravælges – synes det at være et fornuftigt valg at fravælge med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Dette kan være kontraktlige -eller markedsføringsmæssige forhold, som betinger anvendelsen af den europæiske Patentdomstol.

Denne domstol får i øvrigt en lokalafdeling i København.

Vi følger løbende med i udviklingen, og skal vende tilbage når der er nyt.

susanne skjoedt

Gammel Mønt, Copenhagen, Denmark

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.