EFTER BREXIT

Alt tyder på at vi må væbne os med tålmodighed - i det mindste et par år - før der er en løsning på dels eksisterende IP-rettigheder i UK og dels det europæiske Enhedspatent og Patentdomstolen (UPC).

Med hensyn til allerede eksisterende rettigheder i UK, så vil de efter al sandsynlighed enten blive konverteret til nationale UK-rettigheder, eller der vil blive adgang til at genregistrere rettighederne.

Vanskeligere ser det ud for Enhedspatentet og Patentdomstolen. Dette skyldes at kun EU- medlemmer kan deltage i systemet og at der derfor må forhandles mellem parterne.

Sagen er at UK spiller en betydelig rolle i forbindelse med IP-rettigheder, blandt andet er de en af de største brugere af disse rettigheder efter Tyskland. Dette reducerer de økonomiske fordele ved systemet uden UK.

Konklusionen er derfor, at man må afvente forhandlingerne mellem UK og EU og så berolige sig med, at de eksisterende rettigheder vil være at opretholde til situationen ad åre er afklaret.

Vi følger løbende med og skal orientere når der foreligger nyt. 

susanne skjoedt

Gammel Mønt, Copenhagen, Denmark

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.