PATENTDOMSTOLEN (UPC) EFTER BREXIT

I fortsættelse af månedsbrevet i september 2016 forlyder det fra sædvanligvis pålidelige kilder, at UK sandsynligvis – og indenfor de nærmeste måneder - vil ratificere traktaten som implementerer Patentdomstolen (UPC) som øverste domstol i sager omhandlende patenter med gyldighed i UK.

Tidsplanen vil endvidere være afhængig af Tysklands ratifikation, men i fald dette også sker, vil denne nye retsorden forventes at kunne være på plads i slutningen af 2017.

Vi skal løbende orientere om forløbet.

Må vi benytte lejligheden til at takke vores kunder og samarbejdspartnere for det gode samarbejde vi har haft i årets løb, og ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

susanne skjoedt

Gammel Mønt, Copenhagen, Denmark

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.