Pas på uopfordrede tilbud

Når varemærke- og designansøgninger bliver godkendt, bliver de offentliggjort, og for patentansøgningers vedkommende senest 18 måneder efter indleveringen (prioritetsdato).

Disse offentliggørelser sker af hensyn til tredje mand, som dermed kan orientere sig og undgå ubehagelige og utilsigtede krænkelser m.m.

Disse offentliggørelser bliver især brugt af sagsbehandlere, som grundlag for nyhedsundersøgelser af nye ansøgninger.

Da de er offentligt tilgængelige for alle og enhver, vil de også kunne danne grundlag for ”lyssky” forretninger i form af uopfordrede skrivelser til ansøger, med ”tilbud” om optagelse i et eller andet register.

Da disse skrivelser bevidst har et officielt præg og dermed ser tilforladelige ud, vil en ansøger let blive vildledt til at indbetale det i skrivelsen nævnte beløb for optagelse i registeret.

Optagelse i et sådant register er aldeles uden værdi, da de omhandlede oplysninger allerede er tilgængelige via de registre som føres af myndighederne.

Vi opfordrer hermed alle og enhver til at undlade at acceptere et uopfordret tilbud på optagelse i et eller andet register ved at se bort fra et sådant tilbud, eller hvis man er i tvivl, orientere os herom.

Vi kan i alle tilfælde gennemskue tilbuddet og dermed undgå at der betales til et unødvendigt formål.

Må dette være en advarsel.

 P.S. I Sverige er der nyligt afsagt dom i en sag, hvor svenske ansatte hos EUIPOs varemærke- og designkontor har været involveret i en sådan (ulovlig) aktivitet.

susanne skjoedt

Gammel Mønt, Copenhagen, Denmark

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.