ER JORDEN GØDET TIL FREMME AF OPFINDERI?

I anledning af en udstilling i London i 1977 om opfinderi i Storbritannien gennem 100 år udtalte Prince Phillip håbet om, at opfinderiet må udvikle sig - men at dette forudsætter, at ideerne bliver plantet i gødet jord.

Hvordan står det nu til i Danmark?

I det netop af WIPO (World Intellectual Property Organization) publicerede Globale Innovations Index for året 2015 er rækkefølgen for landenes vilkår for innovation i bred forstand og dermed jordens bonitet opgjort som følger:

  1. Schweiz (1)  
  2. Storbritannien (2)
  3. Sverige (3)
  4. Holland (5)
  5. USA (6)
  6. Finland (4)
  7. Singapore (7)
  8. Irland (11)
  9. Luxemburg (9)
  10. Danmark (8)

Tallene i parentes angiver placeringen i 2014.

Som det fremgår af listen, så er toppen fra Schweiz til og med USA vurderet som gode innovative lande. Det er kendetegnet for denne landegruppe, at de har fuldt integrerede innovative økosystemer og en innovativ infrastruktur, som medvirker til det høje kreative niveau.

At vi i Danmark er gået to pladser tilbage på blot et år behøver ikke at betyde alverden – men det kan dog give anledning til panderynker. Opfinderne havde fortjent en bedre placering. 

susanne skjoedt

Gammel Mønt, Copenhagen, Denmark

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.