Produktbeskyttelse i Kina

Antallet af ansøgninger stiger hurtigt i Kina pga. af dette markeds store betydning, som ikke synes at blive mindre som tiden går.

I det følgende vil vi kort beskrive de forskellige typer beskyttelse af produkter, som står til vores rådighed.

Patent

1. Der kan søges direkte i Kina ved at indlevere en patentansøgning uden videre.

2. Der kan søges inden udløbet af 12 måneder fra indlevering af ansøgningen i f.eks. Danmark i henhold til Pariserkonventionen eller

3. Der kan søges via det internationale patentsystem (PCT) hvor tidspunktet for ansøgningen i Kina kan udskydes i mindst 30 måneder efter første indlevering. Hvis man har behov for at udskyde omkostningerne længst muligt, vil det derfor være den vej man skal vælge.

Patenter kan opretholdes i indtil 20 år.

Brugsmodel

Hvis ens produkt har et særligt udseende eller struktur, er det en mulighed at ansøge om denne form for beskyttelse. Kravene til nyhed er de samme som ved et patent, men kravene til adskillelse er væsentlig lavere. Det vil endvidere være en hurtig måde at opnå registrering på, idet behandlingstiden er kort – mellem 6 og 12 måneder fra indleveringen. Hertil kommer, at omkostningerne er væsentlig lavere end hvad en patentsansøgning koster.

Det vil derfor ofte være værd at overveje en brugsmodelansøgning, som kan opretholdes i indtil 10 år, hvilket for de fleste produkter er tilstrækkeligt.

susanne skjoedt

Gammel Mønt, Copenhagen, Denmark

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.