Patenttrolde

Under diskussionen før folkeafstemningen om EU Patentet, dukkede der begreber op, som vi ikke har hørt særlig meget om tidligere, nemlig begrebet en patenttrold.

En sådan trolds adfærd er – på baggrund af egne patentrettigheder – at kræve kompensation for en (påstået) krænkelse af disse patentrettigheder.

Dette sker i form af et krævebrev hvor modtageren opfordres til at betale et beløb, som kompensation for den påståede krænkelse.

Sådan en adfærd er især udbredt i USA, hvor det yderligere er dyrt at forsvare sig mod en sådan uretmæssig påstand. Dette gør det lettere for patenttrolden at opnå den krævede kompensation, da den normalt vil være lavere end omkostningerne ved en retssag.

Læren fra USA til afsløring af en sådan uretmæssig patenttrolds adfærd, er at iagttage følgende punkter der alle skal kunne svares nej til:

     Er krævebrevet adresseret til en navngiven person?
     Er kravet relevant?
     Er der truet med retslige skridt?
     Er der en rimelig frist til at svare?
     Er der givet tilsagn om et møde?

Hvis der kan svares nej til alle disse spørgsmål er der sandsynligvis tale om et uretmæssigt krav – og dermed at en patenttrold er på spil.

Ovenstående er alene en advarsel mod en sådan patenttrolds adfærd – og gælder naturligvis ikke hvor der er tale om et legitimt krav fra en rettighedshaver mod en krænker – det være sig uanset om denne er i god eller ond tro.