Arbejdgiveres og arbejdstageres ret til en opfindelse

Hvis der i et ansættelsesforhold ikke er aftalt regler for arbejdsgivers/ansattes ret til en af den ansatte gjort opfindelse, vil loven om arbejdstagers opfindelse være gældende.

Loven (LBK nr. 104 af 24/01/12) omfatter opfindelser som kan patenteres eller brugsmodelbeskyttes her i landet.

Der skelnes herefter mellem opfindelser gjort i tjeneste, det vil sige som følge af, at den ansatte er ansat til især at udvikle/opfinde. I sådanne tilfælde er det arbejdsgiveren som har retten, og arbejdstageren dermed pligt til at overdrage retten til sin opfindelse til arbejdsgiveren.

Hvis det derimod er en opfindelse, som arbejdstageren ikke har gjort i forbindelse med sin ansættelse, altså når opfindelsen ligger udenfor dennes arbejdsopgaver, skal arbejdstageren straks orientere arbejdsgiveren om opfindelsen. Herefter har arbejdsgiveren fire måneder til at erhverve retten til opfindelsen mod et rimeligt vederlag til opfinderen.

Denne ret til at orientere arbejdsgiveren ophører først seks måneder efter at arbejdsforholdet er bragt til ophør.

Af flere grunde er det tilrådeligt, at arbejdsgiveren altid sørger for at få en skriftlig overdragelseserklæring fra opfinderen, og på den anden side at arbejdstageren altid sørger for at blive registreret som opfinder i en ansøgning om patent eller brugsmodel.

susanne skjoedt

Gammel Mønt, Copenhagen, Denmark

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.