Åben Innovation (Open Innovation)

Åben innovation er kort fortalt en kollektiv tilgang til ny innovation, hvor en virksomheds egne ideer bliver suppleret med udefra kommende ideer, såsom fra videnskabsfolk, tænketanke, læreanstalter og andre med innovative evner.

Herved kan virksomheden få udefra kommende ideer, som kan videreudvikles og komme på markedet enten af virksomheden eller af andre.

I praksis sker dette samspil via internettet i form af en innovationskonkurrence, som afsluttes når en vinder er fundet.

Fordelene ved åben innovation er, at det giver virksomheden ideer udefra, som bryder med vante måder at produktudvikle på, og som i bedste fald åbner for brugbare ”vilde” ideer, som ellers ikke ville være dukket op.

Ulempen er naturligvis, at ikke alle bidragydere kan vinde, og dermed få en rimelig økonomisk kompensation for indsatsen.

Erfaringerne fra udlandet viser også, at det især er store virksomheder, som drager nytte af denne ”ide-indsamling” og dette for en relativ lille omkostning.

Vi får nu se, om ideen slår an i Danmark.

susanne skjoedt

Gammel Mønt, Copenhagen, Denmark

FRA KONCEPT TIL SALGSKLAR STRIK LEVERER GAMMEL MØNT KNITTING CO. TEKNISK ASSISTANCE OG DESIGNPAKKER TIL DIN VIRKSOMHED.