NY MEDARBEJDER

Det er med stor glæde at vi i dag d. 1 . maj 2017 kan byde vores nye kollega, Inga Marie Wollny (Rie), velkommen til vores kontor i København.

Rie har en baggrund indenfor kemiteknik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), men har i mange år arbejdet med meget alsidige teknologier fra mekanisk opfindelse til medicinsk udstyr og har erfaring fra både industrien og fra andre patentbureauer.

Rie er European Patent Attorney og er vant til at arbejde med både iværksættere, forskere SME og store internationale virksomheder og vi glæder os til et spændende samarbejde med igen nye tiltag til gavn for vores nuværende og kommende kunder.

Den Europæiske Patentdomstol

Det sidste nye er, at Patentdomstolen forventes at være operationsklar i slutningen af dette år.

Hermed er det rettidig omhu at overveje, om man som indehaver af eller ansøger om et europæisk patent, skal benytte sig af muligheden for at fravælge denne fælles patentdomstol.

Denne mulighed, som også kaldes fravalgsordningen (”opt-out”) muliggør fravalg af den europæiske patentdomstols enekompetance for det europæiske patent, patentansøgning i en overgangsperiode (”sunrise-period”) på 7 år regnet fra det forventede starttidspunkt september 2017- altså indtil september 2024.

Ved at registrere et sådant fravalg vil tvister skulle føres ved de nationale retter, i Danmark sædvanligvis Sø- og Handelsretten.

Fravalget har virkning for hele patentets levetid.

Da fravalg kan tilbagekaldes af patentindehaveren til ethvert tidspunkt – men derefter ikke igen kan fravælges – synes det at være et fornuftigt valg at fravælge med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Dette kan være kontraktlige -eller markedsføringsmæssige forhold, som betinger anvendelsen af den europæiske Patentdomstol.

Denne domstol får i øvrigt en lokalafdeling i København.

Vi følger løbende med i udviklingen, og skal vende tilbage når der er nyt.

PATENTDOMSTOLEN (UPC) EFTER BREXIT

I fortsættelse af månedsbrevet i september 2016 forlyder det fra sædvanligvis pålidelige kilder, at UK sandsynligvis – og indenfor de nærmeste måneder - vil ratificere traktaten som implementerer Patentdomstolen (UPC) som øverste domstol i sager omhandlende patenter med gyldighed i UK.

Tidsplanen vil endvidere være afhængig af Tysklands ratifikation, men i fald dette også sker, vil denne nye retsorden forventes at kunne være på plads i slutningen af 2017.

Vi skal løbende orientere om forløbet.

Må vi benytte lejligheden til at takke vores kunder og samarbejdspartnere for det gode samarbejde vi har haft i årets løb, og ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Pas på uopfordrede tilbud

Når varemærke- og designansøgninger bliver godkendt, bliver de offentliggjort, og for patentansøgningers vedkommende senest 18 måneder efter indleveringen (prioritetsdato).

Disse offentliggørelser sker af hensyn til tredje mand, som dermed kan orientere sig og undgå ubehagelige og utilsigtede krænkelser m.m.

Disse offentliggørelser bliver især brugt af sagsbehandlere, som grundlag for nyhedsundersøgelser af nye ansøgninger.

Da de er offentligt tilgængelige for alle og enhver, vil de også kunne danne grundlag for ”lyssky” forretninger i form af uopfordrede skrivelser til ansøger, med ”tilbud” om optagelse i et eller andet register.

Da disse skrivelser bevidst har et officielt præg og dermed ser tilforladelige ud, vil en ansøger let blive vildledt til at indbetale det i skrivelsen nævnte beløb for optagelse i registeret.

Optagelse i et sådant register er aldeles uden værdi, da de omhandlede oplysninger allerede er tilgængelige via de registre som føres af myndighederne.

Vi opfordrer hermed alle og enhver til at undlade at acceptere et uopfordret tilbud på optagelse i et eller andet register ved at se bort fra et sådant tilbud, eller hvis man er i tvivl, orientere os herom.

Vi kan i alle tilfælde gennemskue tilbuddet og dermed undgå at der betales til et unødvendigt formål.

Må dette være en advarsel.

 P.S. I Sverige er der nyligt afsagt dom i en sag, hvor svenske ansatte hos EUIPOs varemærke- og designkontor har været involveret i en sådan (ulovlig) aktivitet.

EFTER BREXIT

Alt tyder på at vi må væbne os med tålmodighed - i det mindste et par år - før der er en løsning på dels eksisterende IP-rettigheder i UK og dels det europæiske Enhedspatent og Patentdomstolen (UPC).

Med hensyn til allerede eksisterende rettigheder i UK, så vil de efter al sandsynlighed enten blive konverteret til nationale UK-rettigheder, eller der vil blive adgang til at genregistrere rettighederne.

Vanskeligere ser det ud for Enhedspatentet og Patentdomstolen. Dette skyldes at kun EU- medlemmer kan deltage i systemet og at der derfor må forhandles mellem parterne.

Sagen er at UK spiller en betydelig rolle i forbindelse med IP-rettigheder, blandt andet er de en af de største brugere af disse rettigheder efter Tyskland. Dette reducerer de økonomiske fordele ved systemet uden UK.

Konklusionen er derfor, at man må afvente forhandlingerne mellem UK og EU og så berolige sig med, at de eksisterende rettigheder vil være at opretholde til situationen ad åre er afklaret.

Vi følger løbende med og skal orientere når der foreligger nyt. 

BREXIT og konsekvenser for rettigheder i Storbritannien

På britisk maner og i overensstemmelse med demokratiets spilleregler, har briterne som bekendt stemt for en afsked med EU-systemet.

For indehavere af rettigheder (IP-rettigheder) såsom patent, design og varemærkerettigheder i Storbritannien gælder følgende:

Vi kan berolige med at registrerede britiske rettigheder herunder GB-validerede patenter, EU registrerede varemærker og designs, ikke vil blive påvirket ved Storbritanniens farvel til EU.

Rettighederne består så længe de opretholdes ved betaling af årsafgifter og fornyelser.

Der vil indtil videre ikke ske ændringer i beskyttelsesomfanget før ændrede regler/aftaler med EU er afsluttet, hvilket kan vare flere år.

Mht. det europæiske Enhedspatent, så forventes Brexit at medføre en forsinkelse af ikrafttrædelsestidspunktet. Når der foreligger nyt herom skal vi orientere.

Vi ønsker alle en god sommer.