Larsen Dalkiær og Boye omkring bordet.jpg
 

 

DIN IDE FORTJENER AT

FORBLIVE DIN

effektiv IP-beskyttelse SIDEN 1973

 

Med et patent får du eneret på fremstilling og salg af din opfindelse. Dit produkt eller din produktionsmetode beskyttes mod andres udnyttelse af den, så de investerede midler kan udnyttes bedst muligt.

atenter

Hvad kan du søge patent på?

Patenter kan udstedes på nye opfindelser inden for alle tekniske områder, som kan udnyttes industrielt. Det kan være apparater, fremgangsmåder og anvendelser.


Hvad kræves der?
Det er et krav, at opfindelsen er ny og adskiller sig væsentligt fra alt, hvad der er kendt.  Forud for indleveringen af patentansøgningen må produktet ikke være bragt på markedet eller vist på udstillinger, ligesom det ikke må være omtalt i brochurer, artikler eller foredrag noget sted i verden.

Hvor længe gælder et patent?
Beskyttelsen gælder fra datoen for ansøgningens indlevering i op til 20 år, forudsat at der hvert år betales en årsafgift.

Hvor kan man opnå patentbeskyttelse?
Patentbeskyttelse kan opnås i Danmark og i udlandet. Hvad udlandet angår, er der flere veje at gå:

- Indlevering af en international ansøgning (PCT-ansøgning), eventuelt med fortrinsret (prioritet*) fra en tidligere ansøgning.

- Indlevering af en europæisk ansøgning (EP-ansøgning), eventuelt med prioritet* fra en tidligere dansk ansøgning.

- Indlevering af en patentansøgning i hvert land (national ansøgning), hvor man ønsker beskyttelse, eventuelt med prioritet fra en tidligere dansk ansøgning.

*Prioritet er en fortrinsret, der bevirker, at den internationale, europæiske eller nationale patentansøgning anses for indleveret samme dag som en tidligere ansøgning. Du skal dog være opmærksom på, at prioriteten kun gælder i op til et år fra indleveringen af den tidligere ansøgning.

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                      F: +45 33 13 09 34

 
 

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

STJERNHOLMSGADE 32,2
8700 HORSENS 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

Ved brugsmodelbeskyttelse får du eneret på fremstilling og salg. Du kan på den måde beskytte din idé mod andres udnyttelse af den. Kravet til adskillelse fra kendt teknik er mindre end ved patenter, og beskyttelsen opnås enklere, billigere og hurtigere.

Brugsmodeller

Hvad?
Brugsmodeller kan udstedes på praktiske nyskabelser inden for et teknisk område, som kan udnyttes industrielt. Det kan være:

- instrumenter
- apparater og værktøj
- elektroniske forbindelser
- levnedsmidler m.v.

men ikke fremgangsmåder (processer).

Hvad kræves der?
Produktet skal være nyt, og det skal adskille sig tydeligt fra den kendte teknik på området. Kravet om nyhed er strengt. Produktet må ikke forud for indleveringen af brugsmodelansøgningen være bragt på markedet eller vist på udstillinger, ligesom det ikke må være omtalt i brochurer eller foredrag.

Hvor længe?
Beskyttelsen kan gælde i op til 10 år.

Hvor?
Brugsmodelbeskyttelse kan opnås i Danmark og i en del andre lande, se nedenfor. I de lande, der ikke har brugsmodellen som beskyttelsesform, kan en patentansøgning, herunder en PCT-ansøgning eller en EP-ansøgning komme på tale med prioritet fra brugsmodelansøgningen.
 

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                    
F: +45 33 13 09 34

 

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

STJERNHOLMSGADE 32,2
8700 HORSENS 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

En designregistrering giver eneret til fremstilling og salg af et design. Du kan derved beskytte dig imod, at andre fremstiller og sælger produkter med et tilsvarende udseende og formgivning.

om designbeskyttelse

 

Hvad kan designsbeskyttes?
De fleste designs er industrielt fremstillede produkter. Brugskunst kan dog også komme på tale. Der kan f.eks. være tale om bestik, lamper, møbler, værktøj, legetøj, biler og bildele samt varers udsmykning m.v.

Hvad kræves?
Det er en forudsætning for at opnå en designregistrering, at udseendet er nyt. Det må således ikke ligne eksisterende produkter på markedet

Hvor længe?
Beskyttelsen kan gælde i op til 25 år.

Hvor?
Designbeskyttelse kan opnås i Danmark og i udlandet. Vi rådgiver om designregistrering i alle lande.

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                    
F: +45 33 13 09 34

 

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

STJERNHOLMSGADE 32,2
8700 HORSENS

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

Et varemærke er det særlige kendetegn eller navn, som du markedsfører dine produkter under. Varemærket er bindeleddet mellem dig og dine kunder, og det kan være af afgørende betydning, at du beskytter det med en registrering.

Om varemærker

Fordele ved registrering
- Giver eneret til brug af varemærket.
- Giver større sikkerhed for, at man ikke krænker andres ret.
- Kan hindre registrering af lignende varemærker for andre.
- Registrering og brug af symbolet ® advarer om eneretten.

Hvad?
Et varemærke kan bestå af ord, tal, figurer eller kombinationer deraf, en speciel emballage m.v. Ved registreringen angives, hvilke varer og/eller tjenesteydelser, man ønsker eneret for, se under klassefortegnelse.

Hvad kræves der?
Mærket skal have 'særpræg'.  Dvs. at det skal være egnet til at adskille mærkeindehaverens varer fra andre. Det må ikke blot være en angivelse af varens art, dens beskaffenhed, mængde, værdi, anvendelse el.lign. Med andre ord: rene produktbeskrivelser kan ikke registreres.

Hvor længe?
En varemærkeregistrering gælder i 10 år, hvorefter den kan fornyes for nye 10 års perioder, så længe det måtte ønskes.

Hvor?
Du kan få varemærkeregistrering i langt de fleste lande i verden. Vi rådgiver i forbindelse med registrering i Danmark og i udlandet, herunder de internationale ordninger for EU-varemærket og International Registrering.

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                    
F: +45 33 13 09 34

 

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

STJERNHOLMSGADE 32,2
8700 HORSENS

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

Hvis du arbejder med forretningsudvikling, kan input fra den immaterielle verden være essentielle og hjælpe med at føre forretningen i den rigtige retning.

 

Immaterielle rettigheder omfatter mange informationer, som kan struktureres på forskellig vis og derved være forretningsmæssigt interessante. Man kan organisere informationer således, at de viser forskellige trends indenfor en bestemt branche eller teknologi, eller man kan søge specifikt efter en teknologi, en løsning på et problem, en samarbejdspartner eller en potentiel ny medarbejder.

Derudover arbejder vi hos Larsen & Birkeholm med værdiansættelse af immaterielle rettigheder og teknologier og kommercialisering af disse.En række af disse services indenfor forretningsudvikling kan med fordel udarbejdes i et tæt samarbejde mellem forskellige partnere i en struktur, vi kalder ”Open Innovation”. I den forbindelse har Larsen & Birkeholm A/S en række samarbejder, som yderligere styrker denne service og bidrager med forskellige vinkler af en problemstilling.

Hvis du vil vide mere om hvordan Larsen & Birkeholm  tilbyder forretningsudvikling er du velkommen til at kontakte Mikkel Dalkiær på md@lbpatent.dk eller på telefon på 23399077.

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                    
F: +45 33 13 09 34

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

STJERNHOLMSGADE 32,2
8700 HORSENS 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

Hos Larsen & Birkeholm A/S er vi stolte over at arbejde for nogle af Danmarks innovative virksomheder. Her blot et udsnit.

 

LARSEN & BIRKEHOLM A/S blev stiftet i 1973 af Hans Ole Larsen og Mogens Birkeholm. Begge var forud for stiftelsen tekniske sagsbehandlere i Patent-og Varemærkestyrelsen.

Ønsket var at skabe et effektivt og professionelt patentbureau, som prioriterer danske kunders ønsker og behov. Fra første dag har det været ambitionen at betjene og hjælpe små og mellemstore danske virksomheder til at skabe værdi gennem rådgivning og service på højt niveau, herunder ved eksport hvor beskyttelse er særlig vigtig.

Med ønsket og ambitionen bevaret og med nye spændende tiltag, som bl.a. Forretningsudvikling, udgør direktionen i dag Hans Ole Larsen i et nyt partnerskab med Europæisk Patentagent Mikkel Dalkiær, hvilket har styrket Larsen & Birkeholms position med stor erfaring, spændende nytænkning og et stærkt fokus på fremtidens behov med målet om at styrke og udvide Larsen & Birkeholms kompetencer til de absolut bedst mulige fordele for vores kunder.

Med ansættelse af Søren Boye, som leder af vores kontorer på Fyn og i Jylland, har vi øget vores tilstedeværelse, aktivitet og engagement for små og mellemstore virksomheder over hele landet. 

Vi er et patentbureau med et stort internationalt netværk af patent- og varemærkebureauer. Vi hjælper vores kunder med arbejde og rådgivning om patenter, brugsmodeller, design og varemærker i ind- og udland. Ligeledes hjælper vi med håndhævelse af vores kunders rettigheder.

Vi tilbyder bl.a. forundersøgelser og udformning af ansøgninger, indlevering og videreførelse af ansøgninger i udlandet, validering af europæiske patenter, konkurrenceovervågning og indsigelser samt bistand ved tvister og retssager.

MEDARBEJDERE

 HANS OLE LARSEN DIREKTØR, EUROPEAN PATENT ATTORNEY,  DESIGN- AND  TRADEMARK ATTORNEY Patenter, brugsmodel- og designregistrering. Særlige kompetencer: Retssager i forbindelse med patenter, brugsmodeller og designs   Tlf.: +45 33 13 09 30   hol@lbpatent.dk

HANS OLE LARSEN
DIREKTØR, EUROPEAN PATENT ATTORNEY,  DESIGN- AND  TRADEMARK ATTORNEY
Patenter, brugsmodel- og designregistrering.
Særlige kompetencer: Retssager i forbindelse med patenter, brugsmodeller og designs

Tlf.: +45 33 13 09 30 hol@lbpatent.dk

MIKKEL DALKIÆR
DIREKTØR, EUROPEAN PATENT ATTORNEY
Patenter, brugsmodel- og designregistrering. Retssager i forbindelse med patenter, brugsmodeller og designs

Tlf.: +45 33 13 09 30 mobil: +45 23 39 90 77  md@lbpatent.dk

SØREN VALGÅRD BOYE
REGIONAL MANAGER (JYLLAND OG FYN), EUROPEAN DESIGN- OG PATENT ATTORNEY,  CDPA
Patenter, brugsmodel- og designregistrering

Mobil: +45 27 80 30 05  svb@lbpatent.dk

 INGA MARIE WOLLNY  EUROPEAN PATENT ATTORNEY  M.Sc. Chemical Engineering Patenter, brugsmodel- og designregistrering  Direkte tlf.: +45 60 38 90 20      iw@lbpatent.dk

INGA MARIE WOLLNY
EUROPEAN PATENT ATTORNEY M.Sc. Chemical Engineering
Patenter, brugsmodel- og designregistrering


Direkte tlf.: +45 60 38 90 20    iw@lbpatent.dk

OLE VANGSHARDT
EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEY, CAND. INTERPRET - ENGELSK
Varemærkeret, oversættelse  og beslægtede områder.

Direkte tlf.: +45 27 80 02 25  ov@lbpatent.dk

 MORTEN KARLSTRØM  EUROPEAN TRADEMARK- AND DESIGN ATTORNEY  Varemærkeret og Designret   Direkte tlf.:+45 26 77 27 95  mk@lbpatent.dk

MORTEN KARLSTRØM
EUROPEAN TRADEMARK- AND DESIGN ATTORNEY
Varemærkeret og Designret

Direkte tlf.:+45 26 77 27 95 mk@lbpatent.dk

SUSANNE BREUM
EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEY, CAND. INTERPRET - TYSK
Varemærkeret og beslægtede områder.
Oversættelse fra og til tysk i forbindelse med validering af europæiske patenter.

Direkte tlf.: +45 27 80 02 28, sb@lbpatent.dk

 PIA RASMUSSEN ADMINISTRATOR Direkte tlf.: +45 27 80 02 27     pr@lbpatent.dk

PIA RASMUSSEN
ADMINISTRATOR
Direkte tlf.: +45 27 80 02 27 
 pr@lbpatent.dk

SUSANNE SKJØDT
ADMINISTRATOR

Direkte tlf.: +45 33 13 09 30  ss@lbpatent.dk

 MAIBRITT NILSSON  FORNYELSER/ÅRSAFGIFTER  Tlf.: +45 33 13 09 30 mn@lbpatent.dk

MAIBRITT NILSSON
FORNYELSER/ÅRSAFGIFTER

Tlf.: +45 33 13 09 30mn@lbpatent.dk

  JØRGEN INGEMANN JENSEN  ØKONOMI   Direkte tlf.: +45 27 80 02 26  jj@lbpatent.dk

JØRGEN INGEMANN JENSEN
ØKONOMI

Direkte tlf.: +45 27 80 02 26 jj@lbpatent.dk

 

 

 

 

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                    
F: +45 33 13 09 34

 

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

STJERNHOLMSGADE 32,2
8700 HORSENS 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

LARSEN & BIRKEHOLM A/S was established in 1973 and employs a staff of highly experienced patent- and trademark attorneys with a thorough knowledge of all aspects of Intellectual Property protection.

Being a team of authorized European Patent Attorneys and authorized European Trademark- and Design Attorneys we are able to act before EPO and EUIPO. We are members of FICPI - ADIPA - F.I.R. - epi

 

People

HANS OLE LARSEN
European Patent Attorney,  Reg. Design-and Trademark Attorney
Patents, utility model- and design registrations
Area of specialization: Court cases regarding patents, utility models and designs.
hol@lbpatent.dk

 

MIKKEL DALKIAER
European Patent Attorney
M.Sc. Engineering
Chemistry/Biotechnologi
Patents, utility model- and design registrations
Court cases regarding patents, utility models and designs.
md@lbpatent.dk

 

SOEREN VALDGAARD BOYE
Regional Manager (Jutland - Funen)
European Design- and Patent Attorney CDPA
Patents, utility model- and design registrations
svb@lbpatent.dk

 

INGA MARIE WOLLNY
European Patent Attorney
M.Sc. Chemical Engineering
Patents, utility model- and design registrations
iw@lbpatent.dk

 

OLE VANGSHARDT
EUROPEAN TRADE MARK ATTORNEY
Cand. interpret. - English
Area of specialization: Trademark law and related areas, counselling regarding protection and registration of trademarks in Denmark and abroad, searches, infringement assesments and conflicts.
ov@lbpatent.dk

 

MORTEN KARLSTRØM
EUROPEAN TRADEMARK AND DESIGN ATTORNEY
Trademark and Design law
Area of specialization: Counselling regarding protection and registration of trademarks and designs in Denmark and abroad, searches, infringement assesments and conflicts.
mk@lbpatent.dk

 

SUSANNE BREUM
EUROPEAN TRADE MARK ATTORNEY
Cand. interpret. - German
Area of specialization: Trademark law and related areas, counselling regarding protection and registration of trademarks in Denmark and abroad, inquiries, infringement assesments and conflicts. Translations from/into German regarding validation of European patents.
sb@lbpatent.dk

 
ADMINISTRATION

PIA RASMUSSEN  pr@lbpatent.dk

SUSANNE SKJOEDT  ss@lbpatent.dk

 

RENEWALS

MAIBRITT NILSSON  mn@lbpatent.dk

 

FINANCE

JOERGEN INGEMANN JENSEN jj@lbpatent.dk
 

RECEPTION  

adm@lbpatent.dk

Tel. +45 33 13 09 30

 

STANDARD TERMS OF BUSINESS

The Company

Larsen & Birkeholm, Skandinavisk Patentbureau A/S (L&B) offer different kinds of consultancy services within Intellectual Property and consultancy services within various fields of business intelligence grounded in Intellectual Property.

The following Standard Terms of Business apply in general to all assignments handled by L&B. Agreements can be made that differ from the Standard Terms of Business and such other agreement must be made in writing.

Cooperating with L&B

It is our general policy when receiving an assignment to send (i) a short written confirmation of the acceptance of the assignment, (ii) a short description of the scope of the work, (iii) the delivery time and (iv) our best estimate of the costs of the assignment. The estimated costs may change if the scope of the work and/or the requested services is redefined or if the assignment show to be more complicated than expected.

If an estimated cost seems to change due to a more complicated nature of the assignment, we will contact you before 80% of the estimated costs is reached to discuss this. In urgent matters, the above confirmation (i)-(iv) may be omitted.

If nothing else is stated, the estimated cost and other costs provided are without VAT and VAT needs to be added to the costs according to applicable rules.

Customers in EU countries outside Denmark must provide us with a valid VAT number in order to receive invoices without VAT. Otherwise, we are obliged to charge VAT due to EU legislation.

No VAT will be charged on invoices to customers outside the EU.

L&B will monitor any time limits in your portfolio handled by us, given by regional and national authorities, and, if relevant, we will in due course apply for extensions of time limits, if possible.

Often, your assistance to observe a time limit is needed and you must therefore provide us with all relevant information in due time. Consequently, if we do not receive your instructions and/or relevant information in time to enable us to meet the time limit, we cannot accept liability for any resulting loss of rights or a change in the estimated cost.

L&B may represent you directly at the European Patent Office, the Danish Patent Office, WIPO, EUIPO and the Norwegian Patent Office. At other offices around the world we work through local patent attorneys. Our cooperation with the local attorneys on your behalf is always built on good faith, but we cannot accept liability for any failure on their behalf.

Payment terms

All services performed by L&B are chargeable. Unless otherwise agreed, we charge you for our services. Generally, we charge on an hourly basis at standard rates or on a fixed price which has been agreed on in advance, unless otherwise agreed. We also invoice you all the out-of-pocket expenses, e.g. official fees and invoices from local patent attorneys, travel expenses and administrative fees. These out-of-pocket expenses are subject to an additional conversion rate when working in currencies different from Danish Kroner (DKK).

Our invoices for ongoing services will be sent on a monthly basis, or when we have completed the assignment, whichever is more appropriate.

Invoices must generally be settled within 14 days from the date of the invoice, unless special agreements have been made.

If you fail to settle outstanding invoices, a first reminder will be sent.

A second reminder will be subject to an additional fee of 500 DKK and will be sent about 10 days from the date of the first reminder.

If still not settled after receiving the second reminder, the invoice will be sent to debt collection (inkasso) and an additional fee of 2500 DKK is added to the invoice for the work involved and the costs for the debt collection is put on the debtor.

If you do not settle your invoices duly and if you fail to enter into an agreement with us concerning payment, we reserve the rights to defer providing additional services to you or to discontinue our services to you.

In some assignments, we may request a down payment before we perform the services in question. This always applies if the services in question require heavy out-of-pocket expenses.

Conflict of Interest

In accordance with the rules of The Institute of Professional Representatives before the European Patent Office and company procedures, L&B will check for conflict of interest before we accept and undertake an assignment.

In case of a possible conflict of interest, we maintain the right to terminate our services to you within due notice.

You are under an obligation to keep us informed of any potential conflict of interest that may arise and comes to your attention. For our part, we always seek to have attention on any matter that could have a negative effect on our competence to act on your behalf.

Secrecy and Confidentiality

All employees at L&B are subject to strict professional secrecy. Such duty of confidentiality also applies after completion of the assignment. Any information from or regarding clients which we receive in connection with an assignment is treated as confidential, unless it appears from the circumstances that the information is non-confidential.

Termination of the Cooperation

If the cooperation between you and L&B is terminated, it is normally our policy to send you all official files of your cases free of charge. We do not retain any official copies.

Insurance and Limitation of Liability

The general Danish law of damages shall be applicable, provided always that L&B shall not be liable for

business interruption, loss of profits or other indirect losses suffered by you.

L&B have an insurance covering any professional liability in damages in connection with the handling of your cases. Upon request and within a reasonable time, as our client, you will be entitled to see the liability insurance policy taken out.

Governing Law and Venue

Any interpretation of these Standard Terms of Business shall be construed in accordance with the general principles of Danish law.

Any insoluble disputes arising between you and L&B in connection with the interpretation of the Standard Terms of Business shall be settled in accordance with the provisions of the Danish Act on Administration of Justice, if possible with the Copenhagen City Court as venue.

If you have questions to any of the Business Terms, please contact us.
We look forward to cooperating with you.

 

CONTACT

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                    
F: +45 33 13 09 34

 

OFFICES

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

STJERNHOLMSGADE 32,2
8700 HORSENS

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN