Larsen Dalkiær og Boye omkring bordet.jpg
 

 

DIN IDE FORTJENER

AT FORBLIVE DIN

effektiv IP-beskyttelse SIDEN 1973

 

Med et patent får du eneret på fremstilling og salg af din opfindelse. Dit produkt eller din produktionsmetode beskyttes mod andres udnyttelse af den, så de investerede midler kan udnyttes bedst muligt.

atenter

Hvad kan du søge patent på?

Patenter kan udstedes på nye opfindelser inden for alle tekniske områder, som kan udnyttes industrielt. Det kan være apparater, fremgangsmåder og anvendelser.


Hvad kræves der?
Det er et krav, at opfindelsen er ny og adskiller sig væsentligt fra alt, hvad der er kendt.  Forud for indleveringen af patentansøgningen må produktet ikke være bragt på markedet eller vist på udstillinger, ligesom det ikke må være omtalt i brochurer, artikler eller foredrag noget sted i verden.

Hvor længe gælder et patent?
Beskyttelsen gælder fra datoen for ansøgningens indlevering i op til 20 år, forudsat at der hvert år betales en årsafgift.

Hvor kan man opnå patentbeskyttelse?
Patentbeskyttelse kan opnås i Danmark og i udlandet. Hvad udlandet angår, er der flere veje at gå:

- Indlevering af en international ansøgning (PCT-ansøgning), eventuelt med fortrinsret (prioritet*) fra en tidligere ansøgning.

- Indlevering af en europæisk ansøgning (EP-ansøgning), eventuelt med prioritet* fra en tidligere dansk ansøgning.

- Indlevering af en patentansøgning i hvert land (national ansøgning), hvor man ønsker beskyttelse, eventuelt med prioritet fra en tidligere dansk ansøgning.

*Prioritet er en fortrinsret, der bevirker, at den internationale, europæiske eller nationale patentansøgning anses for indleveret samme dag som en tidligere ansøgning. Du skal dog være opmærksom på, at prioriteten kun gælder i op til et år fra indleveringen af den tidligere ansøgning.

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                     F: +45 33 13 09 34

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

ØSTERVOLD 42 8900 RANDERS C 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

Ved brugsmodelbeskyttelse får du eneret på fremstilling og salg. Du kan på den måde beskytte din idé mod andres udnyttelse af den. Kravet til adskillelse fra kendt teknik er mindre end ved patenter, og beskyttelsen opnås enklere, billigere og hurtigere.

Brugsmodeller

Hvad?
Brugsmodeller kan udstedes på praktiske nyskabelser inden for et teknisk område, som kan udnyttes industrielt. Det kan være:

- instrumenter
- apparater og værktøj
- elektroniske forbindelser
- levnedsmidler m.v.

men ikke fremgangsmåder (processer).

Hvad kræves der?
Produktet skal være nyt, og det skal adskille sig tydeligt fra den kendte teknik på området. Kravet om nyhed er strengt. Produktet må ikke forud for indleveringen af brugsmodelansøgningen være bragt på markedet eller vist på udstillinger, ligesom det ikke må være omtalt i brochurer eller foredrag.

Hvor længe?
Beskyttelsen kan gælde i op til 10 år.

Hvor?
Brugsmodelbeskyttelse kan opnås i Danmark og i en del andre lande, se nedenfor. I de lande, der ikke har brugsmodellen som beskyttelsesform, kan en patentansøgning, herunder en PCT-ansøgning eller en EP-ansøgning komme på tale med prioritet fra brugsmodelansøgningen.
 

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                     F: +45 33 13 09 34

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

ØSTERVOLD 42 8900 RANDERS C 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

En designregistrering giver eneret til fremstilling og salg af et design. Du kan derved beskytte dig imod, at andre fremstiller og sælger produkter med et tilsvarende udseende og formgivning.

om designbeskyttelse

 

Hvad kan designsbeskyttes?
De fleste designs er industrielt fremstillede produkter. Brugskunst kan dog også komme på tale. Der kan f.eks. være tale om bestik, lamper, møbler, værktøj, legetøj, biler og bildele samt varers udsmykning m.v.

Hvad kræves?
Det er en forudsætning for at opnå en designregistrering, at udseendet er nyt. Det må således ikke ligne eksisterende produkter på markedet

Hvor længe?
Beskyttelsen kan gælde i op til 25 år.

Hvor?
Designbeskyttelse kan opnås i Danmark og i udlandet. Vi rådgiver om designregistrering i alle lande.

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                     F: +45 33 13 09 34

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

ØSTERVOLD 42 8900 RANDERS C 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

Et varemærke er det særlige kendetegn eller navn, som du markedsfører dine produkter under. Varemærket er bindeleddet mellem dig og dine kunder, og det kan være af afgørende betydning, at du beskytter det med en registrering.

Om varemærker

Fordele ved registrering
- Giver eneret til brug af varemærket.
- Giver større sikkerhed for, at man ikke krænker andres ret.
- Kan hindre registrering af lignende varemærker for andre.
- Registrering og brug af symbolet ® advarer om eneretten.

Hvad?
Et varemærke kan bestå af ord, tal, figurer eller kombinationer deraf, en speciel emballage m.v. Ved registreringen angives, hvilke varer og/eller tjenesteydelser, man ønsker eneret for, se under klassefortegnelse.

Hvad kræves der?
Mærket skal have 'særpræg'.  Dvs. at det skal være egnet til at adskille mærkeindehaverens varer fra andre. Det må ikke blot være en angivelse af varens art, dens beskaffenhed, mængde, værdi, anvendelse el.lign. Med andre ord: rene produktbeskrivelser kan ikke registreres.

Hvor længe?
En varemærkeregistrering gælder i 10 år, hvorefter den kan fornyes for nye 10 års perioder, så længe det måtte ønskes.

Hvor?
Du kan få varemærkeregistrering i langt de fleste lande i verden. Vi rådgiver i forbindelse med registrering i Danmark og i udlandet, herunder de internationale ordninger for EU-varemærket og International Registrering.

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                     F: +45 33 13 09 34

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

ØSTERVOLD 42 8900 RANDERS C 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

Hvis du arbejder med forretningsudvikling, kan input fra den immaterielle verden være essentielle og hjælpe med at føre forretningen i den rigtige retning.

 

Immaterielle rettigheder omfatter mange informationer, som kan struktureres på forskellig vis og derved være forretningsmæssigt interessante. Man kan organisere informationer således, at de viser forskellige trends indenfor en bestemt branche eller teknologi, eller man kan søge specifikt efter en teknologi, en løsning på et problem, en samarbejdspartner eller en potentiel ny medarbejder.

Derudover arbejder vi hos Larsen & Birkeholm med værdiansættelse af immaterielle rettigheder og teknologier og kommercialisering af disse.En række af disse services indenfor forretningsudvikling kan med fordel udarbejdes i et tæt samarbejde mellem forskellige partnere i en struktur, vi kalder ”Open Innovation”. I den forbindelse har Larsen & Birkeholm A/S en række samarbejder, som yderligere styrker denne service og bidrager med forskellige vinkler af en problemstilling.

Hvis du vil vide mere om hvordan Larsen & Birkeholm  tilbyder forretningsudvikling er du velkommen til at kontakte Mikkel Dalkiær på md@lbpatent.dk eller på telefon på 23399077.

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                     F: +45 33 13 09 34

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

ØSTERVOLD 42 8900 RANDERS C 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

Hos Larsen & Birkeholm A/S er vi stolte over at arbejde for nogle af Danmarks innovative virksomheder. Her blot et udsnit.

 


LARSEN & BIRKEHOLM A/S blev stiftet i 1973 af Hans Ole Larsen og Mogens Birkeholm. Begge var forud for stiftelsen tekniske sagsbehandlere i Patent-og Varemærkestyrelsen.

Ønsket var at skabe et effektivt og professionelt patentbureau, som prioriterer danske kunders ønsker og behov. Fra første dag har det været ambitionen at betjene og hjælpe små og mellemstore danske virksomheder til at skabe værdi gennem rådgivning og service på højt niveau, herunder ved eksport hvor beskyttelse er særlig vigtig.

Med ønsket og ambitionen bevaret og med nye spændende tiltag, som bl.a. Forretningsudvikling, udgør direktionen i dag Hans Ole Larsen i et nyt partnerskab med Europæisk Patentagent Mikkel Dalkiær, hvilket har styrket Larsen & Birkeholms position med stor erfaring, spændende nytænkning og et stærkt fokus på fremtidens behov med målet om at styrke og udvide Larsen & Birkeholms kompetencer til de absolut bedst mulige fordele for vores kunder.

Med ansættelse af Søren Boye, som leder af vores kontorer på Fyn og i Jylland, har vi øget vores tilstedeværelse, aktivitet og engagement for små og mellemstore virksomheder over hele landet. 

Vi er et patentbureau med et stort internationalt netværk af patent- og varemærkebureauer. Vi hjælper vores kunder med arbejde og rådgivning om patenter, brugsmodeller, design og varemærker i ind- og udland. Ligeledes hjælper vi med håndhævelse af vores kunders rettigheder.

Vi tilbyder bl.a. forundersøgelser og udformning af ansøgninger, indlevering og videreførelse af ansøgninger i udlandet, validering af europæiske patenter, konkurrenceovervågning og indsigelser samt bistand ved tvister og retssager.

MEDARBEJDERE

HANS OLE LARSEN DIREKTØR, EUROPÆISK PATENTAGENT, REG. DESIGN OG VAREMÆRKEAGENT Patenter, brugsmodel- og designregistrering. Særlige kompetencer: Retssager i forbindelse med patenter, brugsmodeller og designs. Tlf.: +45 33 13 09 30 hol@lbpatent.dk

HANS OLE LARSEN
DIREKTØR, EUROPÆISK PATENTAGENT, REG. DESIGN OG VAREMÆRKEAGENT
Patenter, brugsmodel- og designregistrering.
Særlige kompetencer: Retssager i forbindelse med patenter, brugsmodeller og designs.

Tlf.: +45 33 13 09 30 hol@lbpatent.dk

MIKKEL DALKIÆR
DIREKTØR, EUROPÆISK PATENTAGENT
Patenter, brugsmodel- og designregistrering. Retssager i forbindelse med patenter, brugsmodeller og designs.

Tlf.: +45 33 13 09 30 mobil: +45 23 39 90 77  md@lbpatent.dk

SØREN VALGÅRD BOYE
REGIONAL MANAGER (JYLLAND OG FYN), EUROPÆISK DESIGN- OG PATENTAGENT,  CDPA
Patenter, brugsmodel- og designregistrering.

Mobil: +45 27 80 30 05  svb@lbpatent.dk

OLE VANGSHARDT
EUROPÆISK VAREMÆRKEAGENT, CAND. INTERPRET - ENGELSK
Varemærkeret, oversættelse  og beslægtede områder.

Direkte tlf.: +45 27 80 02 25  ov@lbpatent.dk

SUSANNE BREUM
EUROPÆISK VAREMÆRKEAGENT, CAND. INTERPRET - TYSK
Varemærkeret og beslægtede områder.
Oversættelse fra og til tysk i forbindelse med validering af europæiske patenter.

Direkte tlf.: +45 27 80 02 28, sb@lbpatent.dk

PIA RASMUSSEN ADMINISTRATOR Direkte tlf.: +45 27 80 02 27  pr@lbpatent.dk

PIA RASMUSSEN
ADMINISTRATOR
Direkte tlf.: +45 27 80 02 27 
 pr@lbpatent.dk

SUSANNE SKJØDT
ADMINISTRATOR

Direkte tlf.: +45 33 13 09 30  ss@lbpatent.dk

JØRGEN INGEMANN JENSEN ØKONOMI Direkte tlf.: +45 27 80 02 26 jj@lbpatent.dk

JØRGEN INGEMANN JENSEN
ØKONOMI

Direkte tlf.: +45 27 80 02 26 jj@lbpatent.dk

 

 

 

 

 

 

Kontakt

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                    
F: +45 33 13 09 34

 

kontorer

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

ØSTERVOLD 42 8900 RANDERS C 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN

 

LARSEN & BIRKEHOLM A/S was established in 1973 and employs a staff of highly experienced patent- and trademark attorneys with a thorough knowledge of all aspects of Intellectual Property protection.

Being a team of authorized European Patent Attorneys and authorized European Trademark- and Design Attorneys we are able to act before EPO and OHIM. We are members of FICPI - ADIPA - F.I.R. - epi

 

People

HANS OLE LARSEN
European Patent Attorney,  Reg. Design-and Trademark Attorney
Patents, utility model- and design registrations
Area of specialization: Court cases regarding patents, utility models and designs.
hol@lbpatent.dk

 

MIKKEL DALKIAER
European Patent Attorney
M.Sc. Engineering
Chemistry/Biotechnologi
Patents, utility model- and design registrations
Court cases regarding patents, utility models and designs.
md@lbpatent.dk

 

SOEREN VALDGAARD BOYE
Regional Manager (Jutland - Funen)
European Design- and Patent Attorney CDPA
Patents, utility model- and design registrations
svb@lbpatent.dk

 

OLE VANGSHARDT
EUROPEAN TRADE MARK ATTORNEY
Cand. interpret. - English
Area of specialization: Trade mark law and related areas, counselling regarding protection and registration of trade marks in Denmark and abroad, searches, infringement assesments and conflicts.
ov@lbpatent.dk

 

SUSANNE BREUM
EUROPEAN TRADE MARK ATTORNEY
Cand. interpret. - German
Area of specialization: Trade mark law and related areas, counselling regarding protection and registration of trade marks in Denmark and abroad, inquiries, infringement assesments and conflicts. Translations from/into German regarding validation of European patents.
sb@lbpatent.dk

 
ADMINISTRATION

PIA RASMUSSEN  pr@lbpatent.dk

SUSANNE SKJOEDT  ss@lbpatent.dk

 

RENEWALS

OLE VANGSHARDT (INTERNATIONAL) ov@lbpatent.dk

PIA RASMUSSEN (DENMARK)  

 

FINANCE

JOERGEN INGEMANN JENSEN jj@lbpatent.dk
 

RECEPTION  

adm@lbpatent.dk

Tel. +45 33 13 09 30

 

 

 

CONTACT

E: adm@lbpatent.dk             T: +45 33 13 09 30                     F: +45 33 13 09 34

 

OFFICES

BANEGÅRDSPLADSEN 1    1570 KØBENHAVN V          
 

ØSTERVOLD 42 8900 RANDERS C 

 

KONGENSGADE 31B, 1.           5000 ODENSE                         

 

STEINDORFSTR.20                      D-80538 MÜNCHEN